Πώς να συμπληρώσετε το νέο Ε3

Πώς να συμπληρώσετε το νέο Ε3
photo: pixabay

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 παρέχονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των κωδικών

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων, καθώς και για τα ακόλουθα θέματα:
Τα δεδομένα των επαγγελματικών λογαριασμών και των τερματικών POS και ePOS ημεδαπής της επιχείρησης προσυμπληρώνονται και οι υπόχρεοι θα μπορούν να κάνουν τυχόν προσθήκες ή συμπληρώσεις. Για το 2017 η προσυμπλήρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου.
• Όλες οι επιχειρήσεις με την καταγραφή και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων τους, κατά κλάδο δραστηριότητας, αρχής γενομένης από τους δυναμικούς πίνακες ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων και με την περαιτέρω συμπλήρωση των κύριων πινάκων του εντύπου, οδηγούνται στην ορθή μεταφορά και αποτύπωση των στοιχείων από τα βιβλία τους στο νέο έντυπο Ε3.

Υπογραφή του εντύπου Ε3 από λογιστή – φοροτεχνικό

Advertisement

Το έντυπο Ε3 θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν τα ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια ακαθαρίστων εσόδων (100.000 ευρώ για εμπορική ή μικτή επιχείρηση και 50.000 ευρώ για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών).
Ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία καθώς και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων (απλογραφικά – διπλογραφικά).

ειδήσεις επικαιρότητας