«Ημέρα ΦΠΑ» για τις ψηφιακές εκδόσεις

«Ημέρα ΦΠΑ» για τις ψηφιακές εκδόσεις

Οι Έλληνες εκδότες βιβλίου μαζί με τους εκδότες σε όλη την Ευρώπη γιορτάζουν την «Ημέρα ΦΠΑ».

Επιτρέπεται πλέον σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις ψηφιακές εκδόσεις (σε ορισμένες δε περιπτώσεις υπερβολικά μειωμένους ή μηδενικούς). Από τις 4 Δεκεμβρίου του 2018 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) 2018/1713 της 6ης Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σε ό,τι αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.

Η Ομοσπονδία των Ευρωπαίων Εκδοτών [Federation of European Publishers (FEP)], στην οποία συμμετέχουν ενεργά και οι σύλλογοι των Ελλήνων εκδοτών βιβλίου, γιορτάζει και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ελαχιστοποιήσουν τη φορολογία της ανάγνωσης σε όλες τις μορφές της.

Η FEP, καλωσορίζοντας την υιοθέτηση αυτού του θεμελιώδους στοιχείου της νομοθεσίας, θα ήθελε να ευχαριστήσει εκ νέου όλα τα κράτη-μέλη για την υποστήριξή τους, καθώς και όλα τα μέλη της για την αδιάλειπτη δουλειά τους επί του θέματος.

Ο κ. Rudy Vanschoonbeek, πρόεδρος της FEP, δήλωσε: «θα θέλαμε τώρα να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να επωφεληθούν από την υπέροχη αυτή ευκαιρία και να ελαχιστοποιήσουν την οικονομική επιβάρυνση της ανάγνωσης σε όλο το φάσμα της». Οι Έλληνες εκδότες βιβλίου καλούν την Κυβέρνηση με τροπολογία στο νόμο να εφαρμόσει την οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) 2018/1713 της 6ης Νοεμβρίου.
Πηγή: businessnews.gr

ειδήσεις επικαιρότητας