Απορρίφθηκε η αγωγή επενδυτών κατά της ΕΚΤ για το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (pdf)

Απορρίφθηκε η αγωγή επενδυτών κατά της ΕΚΤ για το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (pdf)
photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

To Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε με απόφασή του σήμερα την αγωγή αποζημίωσης τους που είχαν ασκήσει κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από το «κούρεμα» τους το 2012.
Ορισμένοι επενδυτές επεδίωξαν αποζημίωσή τους για το «κούρεμα», στο οποίο αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια του δεύτερου προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας.

Το «κούρεμα» είχε γίνει αποδεκτό από την πλειονότητα των κατόχων ελληνικών ομολόγων. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές ζήτησαν να αποζημιωθούν από την ΕΚΤ, επειδή η κεντρική τράπεζα δεν αντιτάχθηκε στον ελληνικό νόμο με τον οποίο επιβλήθηκε το «κούρεμα», αλλά το Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη ότι η ΕΚΤ ενήργησε νόμιμα και απέρριψε τις αιτιάσεις τους.

Ποιοι οι κύριοι λόγοι και επιχειρήματα της αγωγής

Με την υπό κρίση αγωγή αποζημιώσεως οι ενάγοντες προβάλλουν την αιτίαση της παραβάσεως καθήκοντος από την εναγομένη λόγω της παραλείψεώς της να επισημάνει, με την από 17 Φεβρουαρίου 2012 γνώμη της σχετικά με τους τίτλους εκδόσεως και εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12), τον παράνομο χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης αναδιαρθρώσεως του ελληνικού δημόσιου χρέους μέσω αναγκαστικής ανταλλαγής δυνάμει του νόμου 4050/2012.

Προς στήριξη της αγωγής τους, οι ενάγοντες προβάλλουν τέσσερις λόγους.

Πρώτος λόγος: παράλειψη επισημάνσεως ότι η αναγκαστική αναδιάρθρωση είναι, υπό το πρίσμα της αρχής pacta sunt servanda, ανεπίτρεπτη, καθότι η εκ των υστέρων θέσπιση ρητρών τροποποιήσεως των υφιστάμενων κρατικών ομολόγων δεν είναι έγκυρη.

Δεύτερος λόγος: παράλειψη διαπιστώσεως του δημευτικού χαρακτήρα του καταρτισθέντος σχεδίου ελληνικού νόμου, το οποίο προέβλεπε αναγκαστική ανταλλαγή χωρίς να καθορίζεται στον ίδιο τον νόμο δίκαιη αποζημίωση, κατά παράβαση του άρθρου 17, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρίτος λόγος: παράλειψη επισημάνσεως της παραβάσεως του άρθρου 63 ΣΛΕΕ.

Τέταρτος λόγος: παράλειψη επισημάνσεως της παραβάσεως του άρθρου 124 ΣΛΕΕ.
Στοιχεία περί της αγωγής σε μετάφραση
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ειδήσεις επικαιρότητας