ΟΟΣΑ: Υπερφορολόγηση των μισθωτών στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας το 2017

Τη δραματική αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων μισθωτών για το 2017 αποκαλύπτει έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την έκθεση, οι οικογένειες με έναν εργαζόμενο γονέα και δύο παιδιά στη χώρα μας, βρίσκονται στη δεύτερη θέση των πλέον επιβεβαρυμένων στην Ευρώπη.

Αναλυτικά η έκθεση του ΟΟΣΑ

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «Taxing Wages 2018», για το στατιστικά συνηθέστερο τύπο νοικοκυριού στη Ελλάδα, δηλαδή για οικογένειες με δύο παιδιά, όπου μόνο ο ένας γονιός εργάζεται και παίρνει τον μέσο μισθό, η συνολική φορολογική επιβάρυνση έφθασε το 2017 στο 39%.
Σημειώνεται πως η μέση επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων ανήλθε στο 26,1%.
Αναλυτικά, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είχαν οι ακόλουθες χώρες:
• Γαλλία (39,4%)
• Ελλάδα (39%)
• Ιταλία (38,6%)
• Φινλανδία (38,4%)
• Βέλγιο (38,3%)
• Σουηδία (38,2%)
Η χαμηλότερη επιβάρυνση σημειώθηκε στις ακόλουθες χώρες:
• Νέα Ζηλανδία (6,4%)
• Χιλή (7%)
• Ελβετία (9,1%)

Επιβάρυνση για άγαμους εργαζόμενους χωρίς παιδιά

Όσον αφορά στη φορολογική επιβάρυνση για έναν άγαμο εργαζόμενο, χωρίς παιδιά, που εισπράττει τον μέσο μισθό αυξήθηκε κατά 0,31 της ποσοστιαίας μονάδας και διαμορφώθηκε στο 40,8% του συνολικού κόστους εργασίας των εργοδοτών.
Η μεταβολή αυτή προέκυψε από την αύξηση των εισφορών των εργαζομένων (0,15 της ποσοστιαίας μονάδας) και των εργοδοτών (0,13 της μονάδας) και την οριακή αύξηση του φόρου εισοδήματος (0,04 της μονάδας). Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση για αυτήν την κατηγορία των εργαζομένων μειώθηκε πέρυσι κατά 0,13 της ποσοστιαίας μονάδας στο 35,9%.

Συγκεντρωτικά το tax wedge στις χώρες του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με την έρευνα, σε σχέση με το 2016, το tax wedge αυξήθηκε σε 18 από τις 35 χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ μειώθηκε σε 16 χώρες και έμεινε σταθερό στην περίπτωση της Χιλής.

Την υψηλότερη επιβάρυνση είχαν:

  • Το Βέλγιο (53,7%)
  • Η Γερμανία (49,7%)
  • Η Ιταλία (47,7%)
  • Η Γαλλία (47,6%)
  • Η Αυστρία (47,4%)

Αντίθετα, το χαμηλότερο «tax wedge» σημειώθηκε:

  • Στη Χιλή (7%)
  • Τη Νέα Ζηλανδία (18,1%)
  • Το Μεξικό (20,4%)

 

 

ειδήσεις επικαιρότητας