Τι έγινε με το ομόλογο της Folli Follie;

Τι έγινε με το ομόλογο της Folli Follie;

«Πιστωτικό γεγονός» στο ομόλογο της Folli Follie σε ελβετικό φράγκο, ύψους 150 εκατ. ελβετικών φράγκων και λήξεως 2021 κατήγγειλε ο εγγυητής των ομολόγων.
Την ανακοίνωση έκανε η UBS, η οποία λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των κατόχων ομολογιών που εξέδωσε η FFG σε ελβετικό φράγκο. Όπως ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του, ζήτησε περισσότερες πληροφορίες από την Folli Follie και εξετάζει την κατάσταση.

Flat basis για Folli Follie

Δεδομένου ότι τα ομόλογα είναι εισηγμένα στο ελβετικό χρηματιστήριο ως «άμεσο μέτρο» ζητήθηκε από το SIX Swiss Exchange Ltd να τελούν οι τίτλοι υπό διαπραγμάτευση σε σταθερή τιμή (flat basis).
Αυτό σημαίνει ότι θα διαπραγματεύονται χωρίς να λογίζονται οι δεδουλευμένοι τόκοι (το τμήμα της πληρωμής του κουπονιού που ο κάτοχος κερδίζει μεταξύ των περιόδων πληρωμής των ομολόγων).
Σύμφωνα με την πρακτική, ομόλογα που τελούν σε καθεστώς χρεοκοπίας (default) οφείλουν να διαπραγματεύονται χωρίς να υπολογίζονται οι δεδουλευμένοι τόκοι, ενώ πρέπει να γίνεται και καταβολή των κουπονιών που δεν έχουν πληρωθεί από τους εκδότες τους.
Πρέπει να σημειωθεί πως η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την καταγγελία της δανειακής σύμβασης (Schuldschein) που διέπεται από το γερμανικό δίκαιο, ύψους 20 εκατ. ευρώ και κατέστησε την οφειλή ληξιπρόθεσμη, με αποτέλεσμα και την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που δόθηκε από τη Folli Follie.
Πλέον κανείς δεν αποκλείει μια σειρά αντίστοιχων ενεργειών από ομολογιούχους επενδυτές και άλλους εμπλεκομένους με τη Folli Follie.

ειδήσεις επικαιρότητας