ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2017

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2017

Τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση του 2017, θα προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου.

Τα ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει πως η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2017 και τα Ετήσια Oικονοµικά Αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τη ∆ευτέρα 30 Απριλίου 2018.

ειδήσεις επικαιρότητας