Εκποίηση ακινήτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Εκποίηση ακινήτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Στην προκήρυξη 14 ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκποίηση ακινήτων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), προχώρησε ο ειδικός διαχειριστής, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να διεξάγουν το δικό τους ανεξάρτητο έλεγχο (νομικό, τεχνικό, κ.λπ.) για τα ακίνητα, καθώς και για το νομικό, και πραγματικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανόμενης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008) 3118 της 2ας Ιουλίου 2008 σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από την ΕΝΑΕ (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 27.8.2009, L 225, 104) και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.Ο κάθε υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη, σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00μ.

Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν ή σε περισσότερους ή σε όλους τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται, υποβάλλοντας χωριστές έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για έκαστο από αυτούς, σε διακριτούς φακέλους, που ο καθένας θα φέρει σαφή εξωτερική ένδειξη.

Μεταξύ των ακινήτων και γεωτεμαχίων που βγαίνουν στο σφυρί είναι: Γεωτεμάχιο στη δημοτική ενότητα Χαϊδαρίου, στη θέση Σκαραμαγκάς, συνολικού εμβαδού προσωρινής κτηματογράφησης 3.497 τ.μ. Γεωτεμάχιο στην ίδια περιοχή συνολικού εμβαδού προσωρινής κτηματογράφησης 48.958 τ.μ. και εμβαδού δήλωσης 48.902,26 τ.μ..

Επί του συγκεκριμένου γεωτεμάχιου βρίσκεται ισόγειο κτίσμα με χρήση αποθηκευτικού χώρου συνολικού εμβαδού 950,00 τ.μ., διώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 2118,00 τ.μ. με χρήση εκπαίδευσης – επιστήμης, και ισόγειο κτίσμα λοιπών χρήσεων συνολικού εμβαδού 265,00 τ.μ., κ.ά.

ειδήσεις επικαιρότητας