Groupama: Μέσα στην οικονομική κρίση ενισχύσαμε την θέση μας στην Ελλάδα

Groupama: Μέσα στην οικονομική κρίση ενισχύσαμε την θέση μας στην Ελλάδα

LAURENT THUILLIER

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής

Η δυσμενής συγκυρία της οικονομικής κρίσης τι συνέπειες είχε στην δραστηριότητα σας στην Ελλάδα;

Η Groupama εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2007, σχεδόν ταυτόχρονα με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Δεν  μπορούσαμε βέβαια, να προβλέψουμε μια τέτοια εξέλιξη στο ξεκίνημα της δραστηριότητάς μας. Όμως, παρά τις δυσκολίες της οικονομικής ύφεσης, την πτώση της αγοραστικής δύναμης του κοινού και τους κεφαλαιακούς ελέγχους, παραμείναμε στην Ελλάδα και συνεχίσαμε τις επενδύσεις μας.

Και όχι μόνο: εδώ και δύο χρόνια επιταχύναμε τα προγράμματά μας. Ο λόγος είναι ότι πιστεύουμε στην δυναμική που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά σε όλους τους τομείς των ασφαλιστικών καλύψεων. Είτε αυτές είναι ασφάλειες υγείας, είτε συνταξιοδοτικά προγράμματα, είτε ακόμα και ασφάλειες κατοικιών.

Η Groupama αντιμετώπισε την οικονομική κρίση παραμένοντας επικεντρωμένη σε βασικές και ισορροπημένες ασφαλιστικές αρχές, ειδικά όσο αφορά στα νέα συμβόλαια. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε διαχείριση ασφαλιστικών κίνδυνων με συνέπεια και αποτελεσματικότητα,  καθώς επίσης και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι σε  διαρκή εξέλιξη και βελτίωση, τόσο απέναντι στο δίκτυο συνεργατών, όσο και απέναντι στους πελάτες μας.

Η κατάρρευση των ασφαλιστικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, τι συνέπειες είχε στα δικά σας μερίδια αγοράς;

Κατά την διάρκεια των ετών της κρίσης το δικό μας  μερίδιο έμεινε σταθερό γύρω στο 4%. Αν λάβουμε υπόψιν την παγκόσμια πτώση των ασφαλιστικών κεφαλαίων αλλά και την απόφασή μας να μην ασχοληθούμε με συγκεκριμένες περιπτώσεις – να μην αναλάβουμε δηλαδή, κάποιους ασφαλιστικούς κινδύνους-, τότε εξάγεται αβίαστα ένα συμπέρασμα: Ότι κερδίζουμε και διατηρούμε τα μερίδια της αγοράς που επιθυμούμε.

Γενικά μιλώντας, η απώλεια, διεθνώς, της εμπιστοσύνης των επενδυτών και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, οδήγησαν στη μείωση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δηλαδή σε ξαφνικό «πάγωμα» των αποταμιεύσεων που οι καταναλωτές διέθεταν για ασφάλειες ζωής.  Το μεγάλο πλήγμα, όμως, το δέχτηκαν οι ασφάλειες των αυτοκινήτων. Το 2017 είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης αυτού του συγκεκριμένου κλάδου, έστω και με ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 0,4% .

Σε τι διαφέρει η ελληνική ασφαλιστική αγορά από την αντίστοιχη γαλλική;

Η γαλλική αγορά χαρακτηρίζεται από ωριμότητα και συγκέντρωση γύρω από ορισμένες ασφαλιστικές δραστηριότητες ύψιστης σημασίας. Αντιθέτως, η ελληνική αγορά δεν βρίσκεται ακόμα στη θέση που θα έπρεπε να καταλαμβάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική κρίση υποχρέωσε οικονομικούς παράγοντες και καταναλωτές να κάνουν θυσίες – άρα να ελαχιστοποιήσουν και να περιθωριοποιήσουν ορισμένες αγορές υπηρεσιών, όπως είναι οι ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Έτσι, παρά την σημαντική διείσδυση του ασφαλιστικού κλάδου στην συνολική  ελληνική οικονομία, ο κύκλος των ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα υπολείπεται κατά 2% του γενικού μέσου όρου που θα αντιστοιχούσε σε μία οικονομία σαν την ελληνική. Στο δια ταύτα, είναι επιβεβλημένη η αλλαγή συμπεριφορών, αντιλήψεων αλλά και των δομών της ασφαλιστικής αγοράς, ώστε αυτή να εξέλθει πλήρως από την κρίση.

Να δημιουργήσει, δηλαδή,  συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας σε κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας, ανταποκρινόμενη, ταυτόχρονα, στις υποχρεώσεις που πρέπει να αναλαμβάνει τόσο απέναντι στους καταναλωτές,  όσο και  συλλογικά  απέναντι στην κοινωνία. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα σε πνεύμα ελεύθερης οικονομίας και σε πλαίσιο που διασφαλίζει ότι προχωρούμε μπροστά ως ασφαλιστικός κλάδος και αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις που μας αντιστοιχούν.

Εξαλείφουμε, για παράδειγμα, αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανασφάλιστα ατυχήματα του κλάδου ζωής και δεν ανεχόμαστε το θλιβερό της ύπαρξης οδηγών που προκαλούν ατυχήματα ενώ δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη. Επιμένω σ’ αυτό γιατί, ακόμη και τώρα, ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα κυκλοφορούν ανασφάλιστα στους δρόμους – με όλα τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Σήμερα, το να διασφαλίζεις την σύνταξη, την ιατρική περίθαλψη και την περιουσία σου  είναι κεκτημένα που προσφέρει μια ώριμη ασφαλιστική αγορά. Πρόκειται δηλαδή για   ολοκληρωμένες ασφαλιστικές  λύσεις, σε συνεργασία βεβαίως με τον δημόσιο τομέα. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν και στην Ελλάδα.

Εξυπακούεται  βεβαίως  ότι για να συμβούν, θα πρέπει και η ίδια η ασφαλιστική αγορά να έχει προετοιμαστεί εντατικά ώστε να προσφέρει πληρέστερες υπηρεσίες και καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα – δηλαδή, προϊόντα που να αντιστοιχούν στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και υπηρεσίες  που να προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία.

Εμείς, στην Groupama, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, έστω κι αν η δραστηριότητά μας χαρακτηρίζεται από μια «υπερσυγκέντρωση», αφού 15 κύριες ασφαλιστικές υπηρεσίες μας συγκεντρώνουν σχεδόν το 90% των ασφαλιστικών καλύψεών μας. Θεωρούμε όμως ότι μια σειρά από καινούργιες υπηρεσίες, όπως η Solvability 2 μπορούν να οδηγήσουν σε επανασχεδιασμό της ασφαλιστικής αγοράς τα προσεχή έτη.

Τέλος, όσον αφορά στις διαφορές ανάμεσα στις δυο ασφαλιστικές αγορές, αυτές εντοπίζονται κυρίως στις διαδικασίες παροχής και διανομής των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Παραδοσιακά οι Γάλλοι ασφαλιστές διαθέτουν δίκτυο διανομής από μόνοι τους, είτε αυτό αποτελείται από υπαλλήλους είτε από ασφαλιστικούς  πράκτορες γενικής ή εξειδικευμένης κατεύθυνσης. Η ελληνική αγορά βασίζεται περισσότερο στην διαμεσολάβηση, είτε πρόκειται για ασφαλιστικό πράκτορα είτε για ιδιώτη ασφαλιστή.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρουσιάζει ομοιότητες με άλλες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βασίζεται περισσότερο  στο αγγλικό μοντέλο. Γενικότερα μιλώντας, παρατηρούμε εξορθολογισμό και ομαλοποίηση των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών αγορών, τόσο στα διατιθέμενα κεφάλαια όσο και στην προστασία των καταναλωτών,  πάντα προς όφελος του κοινού.

Οι αδυναμίες που παραμένουν, έχουν περισσότερο να κάνουν με το γενικότερο οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον παρά με τις ίδιες τις δομές ή τις ασφαλιστικές πρακτικές. Εντούτοις, οι ασφαλιστικές πρακτικές είναι σήμερα πολύ έντονα καθορισμένες και πλαισιωμένες. Καθορίζονται από νέες μεθόδους επικοινωνίας,  διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και εκτίμησης ασφαλιστικών κινδύνων.

«Η μακρά ιστορία μας είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα»

Πέρασαν 10 χρόνια από τότε που εξαγοράστηκε το 100% της εταιρίας Φοίνιξ από εσάς, μια μεγάλη πολυεθνική γαλλική εταιρία. Πως εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία; 

Γιορτάσαμε σχεδόν ταυτόχρονα τα 10 χρόνια της Groupama Ασφαλιστικής στην ελληνική αγορά και τα 90 χρόνια της εταιρίας που εξαγοράσαμε. Η εξαγορά της εταιρίας Φοίνιξ έγινε τηρώντας διαδικασίες συνέχειας και με απόλυτο σεβασμό στις αξίες μας: Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, παροχή των καλύτερων υπηρεσιών, πνεύμα ανανέωσης και καινοτομίας.

Η μακρά ιστορία είναι το μεγάλο μας  πλεονέκτημα. Γιατί προσφέρει βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και της πελατείας μας, όλα όσα, δηλαδή,  διασφαλίζουν τη συνέχεια των υπηρεσιών μας, που παρέχονται από ένα εξαιρετικά έμπιστο και εργατικό προσωπικό, που εξυπηρετεί τους πελάτες με διαφάνεια, απλότητα και αποτελεσματικότητα.

Το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή για το σύνολο της οικονομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τι συνέπειες αυτό έχει στην ασφαλιστική αγορά;

Ο τομέας της ασφάλισης καθορίζεται τα τελευταία χρόνια από ριζικές αλλαγές. Όχι μόνον στις εργασίες και στις υπηρεσίες, αλλά και στην επικοινωνία με τους  ασφαλισμένους και  τους καταναλωτές.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ψηφιακή επικοινωνία επέφεραν επαναστατικές αλλαγές στην εσωτερική λειτουργία μας. Αλλά, κυρίως, άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο είμαστε διαθέσιμοι στα ασφαλιστικά δίκτυα και στους πελάτες μας. Η Groupama Ασφαλιστική υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγών με ασφαλιστικά δίκτυα. Έτσι το Cheetah – η ψηφιακή πλατφόρμα μας – διευκολύνει  πλέον, κάθε στάδιο μιας ασφαλιστικής κάλυψης, παρακολουθώντας on line τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια. Διασφαλίζει, έτσι, σε συνεργάτες και ασφαλιστικούς πράκτορες την πλήρη εξέλιξη του ρόλου τους ,τόσο του συμβουλευτικού, όσο και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες.

Ταυτόχρονα το clients portal μας και η εφαρμογή Groupama Now, επιτρέπει σε κάθε ασφαλισμένο να βρίσκει online τα συμβόλαιά του. Να διαχειρίζεται με τρόπο απλό και σίγουρο ασφαλιστικές πράξεις, όπως η δήλωση ασφαλιστικών κινδύνων σε αυτοκίνητα, ή  κατοικίες. Από τη μεριά μας, εμείς εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, ώστε να στοχεύουμε σωστότερα τις ανάγκες της και να προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα εκάστοτε ιδιαίτερα δεδομένα.

Αναφορικά με  την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξαιρετικά βελτιωμένες υπηρεσίες, αλλά και καινούργια ασφαλιστική νοοτροπία, η οποία στηρίζεται στην πρόληψη! Είναι σαφώς πολύ καλύτερο να είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε τον πελάτη μας πώς θα προλαμβάνει και θα αποφεύγει ο ίδιος κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν, από το να γνωρίζουμε πώς θα τον προστατέψουμε και πώς θα τον αποζημιώσουμε.

Σε αυτό το σημείο, η ανάλυση των δεδομένων καταξιώνει τον ρόλο της. Γιατί μας βοηθάει να σχηματίσουμε το ασφαλιστικό πορτρέτο του πελάτη, που θα του επιτρέψει να προλάβει τους ασφαλιστικούς κινδύνους.

Η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες σχετικές μέθοδοι μας επιτρέπουν να προσδιορίζουμε τις συμπεριφορές του ασφαλισμένου και να προλαμβάνουμε τις αιτίες που οδηγούν στον όποιον ασφαλιστικό κίνδυνο. Ένας από τους βασικούς άξονες στρατηγικής μας, είναι  να εργαζόμαστε πάνω σε πραγματικά δεδομένα και προβλέψεις των υπηρεσιών μας, για να αναπτύξουμε σχέση εμπιστοσύνης  μακράς διάρκειας με τους ασφαλισμένους μας. Έτσι, από τα τέλη του 2017, έχουμε προωθήσει μια ασφαλιστική πρωτοπορία: Την εγγύηση ότι πληρώνουμε ασφαλιστικούς κινδύνους κάτω από 3.000 ευρώ για κατοικίες, σε λιγότερο από 7 ημέρες.

Σε τελική ανάλυση, ποια είναι η ουσία  κάθε ασφάλισης; Η πώληση μιας και μόνης  υπόσχεσης: Ότι βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας όταν αυτοί  μας έχουν ανάγκη. ‘Ότι την στιγμή του προβλήματος δεν τους εγκαταλείπουμε  στην τύχη τους.

Η βασική, λοιπόν, αξία του δικού μας ασφαλιστικού ομίλου είναι ότι παραμένει δίπλα στους πελάτες και ότι προσφέρει καινούργιες υπηρεσίες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα πρωτοτυπεί και εκσυγχρονίζεται.

Γιατί η πρόσφατη αλλαγή στην Groupama Ασφαλιστική ήταν αναγκαία; Αφορά στην ανάγκη να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις και στα δεδομένα της μητρικής εταιρίας ή να επικεντρωθείτε στις ανάγκες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς;

Η Groupama στην Γαλλία είναι εταιρία με ιστορία άνω των 100 ετών. Δομήθηκε γύρω από τους πελάτες της και είναι αφιερωμένη σε αυτούς.  Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι επικεντρωμένος στο  να βρίσκεται  κοντά στις ανάγκες των ασφαλισμένων της. Το ίδιο συμβαίνει στον όμιλο Groupama διεθνώς.

Οι ασφαλιστικές έρευνες που διεξάγουμε όμως, η ανάπτυξη και οι λύσεις που προτείνουμε στα ανά τον κόσμο  υποκαταστήματα μας, είναι σε πλήρη σύμπλευση με τους τοπικούς συνεργάτες μας. Είμαστε, λοιπόν, σε  διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες συναδέλφους μας και έχουμε ενεργοποιήσει, επί δύο συνεχή χρόνια, ειδικές υπηρεσίες για ελληνικά ασφαλιστικά θέματα,  ενώ αναπτύσσουμε πρωτόκολλα συνεργασίας με ελληνικές start-up για τα  προϊόντα του αύριο.

Συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά με τους Έλληνες συναδέλφους μας ώστε όλοι μαζί να πραγματοποιούμε αναγκαίες καινοτομίες και να ακολουθούμε με πιστότητα τα πρότυπα του ασφαλιστικού επαγγελματισμού.

«Ποιος διανοείται σήμερα να συμπληρώνει ασφαλιστικές φόρμες;»

Τι βελτιώσεις περιμένετε από την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών των δικτύων σας και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αυτές οι απλοποιήσεις δεν έγιναν νωρίτερα;

Έχουμε εγκαταστήσει εδώ και κάποιους μήνες ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, το Lean Management, που αναπτύσσει μεθόδους εργασίας με βάση τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο.

Προσοχή όμως, δεν πρέπει να συγχέουμε την ταχύτητα και τη διαρκή ανάπτυξη με την υπερκινητικότητα και το χάος. Οι σχέσεις μακράς συνεργασίας μετρούν πάρα πολύ. Η ανάπτυξη αυτών των δεδομένων εμπιστοσύνης και ασφάλειας μετράει  δεκαετίες.

Το να ακολουθείς  βέβαια τις αλλαγές είναι σημαντικό τόσο στο εσωτερικό της εταιρίας, όσο και στην προς τα έξω εικόνα της. Αυτό όμως γίνεται τηρώντας συγκεκριμένες διαδικασίες. Με άλλα λόγια, εάν η εταιρία κατάφερε να προχωρήσει και να αναπτυχθεί τα τελευταία 90 χρόνια είναι γιατί προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των καιρών, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις και κάνοντας τις ανάλογες  κινήσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε και σήμερα. Απλοποιούμε διαδικασίες, όρους, υπηρεσίες, μέσα επικοινωνίας και προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στη λογική ενός νέου κόσμου. Ποιος διανοείται σήμερα ατελείωτες ώρες συμπλήρωσης ασφαλιστικών εντύπων φόρμες ή ουρές στο γκισέ για μια απλή αλλαγή  διεύθυνσης;

Την ίδια στιγμή πρέπει διαχειριζόμαστε ορθολογικά το χαρτοφυλάκιό μας. Να το πω απλά: Τι πιο εύκολο από το να κατακτούμε μερίδια αγοράς με τιμές ελκυστικές. Ναι αλλά τι θα προκύψει αν ποτέ οι προβλεπόμενοι κίνδυνοι επέλθουν; Τι θα συμβεί όταν χρειαστεί να τους αποζημιώσουμε; Και τι θα προκύψει, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας, εάν οι τιμές που προσφέρουμε δεν  μας επιτρέπουν να επενδύσουμε σε καινούργιες τεχνολογίες;

Στην ασφαλιστική αγορά, όπως άλλωστε και αλλού, το πιο φθηνό δεν είναι και το καλύτερο. Εμείς  λοιπόν είμαστε σαφείς.  Αξίζουμε της εμπιστοσύνης των πελατών γιατί προσφέρουμε υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία. Γιατί, ακριβώς, υπάρχει σχέση διάρκειας με τους ασφαλισμένους και με τις υπηρεσίες που τους  παρέχουμε. Η ευθύνη μας είναι να μένουμε στο πλευρό τους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πολιτική της ανάπτυξής μας συμβαδίζει ακριβώς με αυτή την ασφαλιστική υπόσχεση.

Ποιο είναι το σημερινό όραμα της εταιρίας σας και μήπως αυτό «σκοντάφτει» στην παρουσία σας και στην στρατηγική σας που μπορεί να είναι πιο μακροχρόνιες;

Φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε ο ασφαλιστής που ως πρώτη επιλογή προτιμούν οι Έλληνες! Και αυτό, στηριζόμενοι σε τρείς πυλώνες: την απλοποίηση των διαδικασιών, την πιστότητα των υπηρεσιών, τη  διαρκή ανάπτυξη.

Με άλλα λόγια, στόχος μας είναι η υγιής κερδοφορία. Για να το πετύχουμε στηριζόμαστε  σε συνεργάτες αφιερωμένους στην υπεύθυνή δουλειά, σε αξιόπιστα ασφαλιστικά δίκτυα, στην ισχυρή διεθνή υποδομή, πιστοί στις ασφαλιστικές αρχές.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2018; Τι περιμένετε από την ελληνική αλλά και τι από την γαλλική αγορά;

Ο Όμιλος Groupama  μόλις δημοσίευσε τα αποτελέσματα του 2017, που είναι  εξαιρετικά τόσο για την Γαλλία, όσο και διεθνώς. Η διαρκής ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την  επιχειρηματικότητα και  την πιστοληπτική ικανότητα, καθώς και  η στήριξη αυτού του ισχυρότατου ασφαλιστικού ομίλου, εξασφαλίζει και τη δυνατότητα ανάπτυξής  μας στην ελληνική αγορά.

Τόσο στη Γαλλία, όσο και διεθνώς, η Groupama πραγματοποιεί καινοτόμες επενδύσεις στην ασφάλεια του αυτοκινήτου (pay-how-you-drive), στις υπηρεσίες παραμονής στις κατοικίες   και στους κλιματικούς κινδύνους, οι οποίοι δυστυχώς γίνονται συχνότεροι και ακριβότεροι.

Στην Ελλάδα, το 2018 είναι  για εμάς χρονιά ανάπτυξης και ενίσχυσης της παρουσίας μας.  Η χώρα, μετά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και των μεταρρυθμίσεων, βρήκε τον δρόμο της ανάπτυξης. Είμαστε σίγουροι, έχουμε εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό μας και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις καινούργιες προκλήσεις.