Εξαγορά-μαμούθ για την AudioVisual: Στον έλεγχό της περνούν οι εταιρείες Globalsat και Teleunicom

Εξαγορά-μαμούθ για την AudioVisual: Στον έλεγχό της περνούν οι εταιρείες Globalsat και Teleunicom

Τον έλεγχο των εταιρειών Globalsat και Teleunicom απέκτησε η Audiovisual οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι διανομείς προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών μικροσυσκευών, αλλά και αυτοματισμού γραφείου.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εταιρίες δραστηριοποιούνται στη διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, πληροφορικής, μικροσυσκευών, αλλά και εικόνας και ήχου, ενώ συνεργάζονται, σε αρκετές περιπτώσεις κατ’ αποκλειστικότητα, με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας όπως Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Celly, Sencor, Lamart, Yenkee, Fieldman, Sage, κ.α., των οποίων τα προϊόντα διαθέτουν στην ελληνική και κυπριακή αγορά, καθώς και στους τελικούς καταναλωτές, μέσω του δικτύου των συνεργατών τους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Αυτό προέκυψε με τη συμφωνία απόκτησης του 50,01% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας Kristelcom (της οποίας 100% θυγατρικές είναι οι “Globalsat” και “Teleunicom”), αλλά και του 100% των μετοχών της θυγατρικής της, Kristelcom Investment Limited, την οποία υπέγραψε και ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου 2019 η εταιρεία Audiovisual, μαζί με την 100% θυγατρική της εταιρεία International Gaming and Entertainment (ΙGE).

Σημειώνεται ότι ο ετήσιος τζίρος του Ομίλου Kristelcom για τη χρήση 2018 ανήλθε σε περίπου 120 εκατ. Ευρώ, με τον Όμιλο να έχει μηδενική έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό.
Το τίμημα μεταβίβασης για την απόκτηση των μετοχών των ανωτέρω καθορίστηκε σε ευρώ 5,8 εκατ. και 1,2 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Kristelcom και Kristelcom Investment Limited αντίστοιχα και οι οριστικές μεταβιβάσεις των ανωτέρω μετοχών εκτιμάται ότι θα λάβουν χώρα το αργότερο εντός των προσεχών τριών μηνών, με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι στην Kristelcom Investment Limited ανήκει το 50% του ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή της Παλλήνης Αττικής, το οποίο η ίδια εκμισθώνει στις εταιρείες «Globalsat» και «Teleunicom».

Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο ο Όμιλος Kristelcom όσο και η Kristelcom Investment Limited θα περιληφθούν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της AudioVisual με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, με την παραπάνω επενδυτική κίνηση να αναμένεται άκρως επιδραστική για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της τελευταίας (κύκλο εργασιών, κερδοφορία, ίδια κεφάλαια, κλπ).
H χρηματοδότηση των αναφερόμενων αποκτήσεων, συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί με ίδια κεφάλαια, προερχόμενα κυρίως από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρίας, υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019, ενώ οι όροι της ΑΜΚ θα καθοριστούν από Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επερχόμενης ΑΜΚ, ο βασικός μέτοχος Stoneman πρόκειται να προκαταβάλλει το ποσό των ευρώ 5,75 εκατ. προκειμένου να χρηματοδοτήσει προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, την εν θέματι συναλλαγή, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από ίδια διαθέσιμα της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AudioVisual, κ. Απόστολος Βούλγαρης, όντας ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εξαγορά, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε στο Όμιλό μας την KRISTELCOM. Η εικοσαετής και πλέον εμπειρία της KRISTELCOM στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, η εμπορική και τεχνολογική εξειδίκευση των στελεχών του καθώς και το υψηλό επίπεδο υποστήριξης των συνεργατών του επέφερε μόνο θετικές επιπτώσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται και να συνεργάζονται μαζί της κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, καθώς και γνωστές αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλός μας επιτυγχάνει να βελτιώσει ουσιωδώς το μέγεθος και τις δραστηριότητές του και μάλιστα σε πλήρως διαφοροποιημένη προϊοντική βάση. Μέσω δε του σχεδίου δράσης της νέας οντότητας σκοπείται η βελτίωση των περιθωρίων αποδοτικότητας του Ομίλου και η μεγέθυνση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του, προς όφελος των μετόχων του«.

ειδήσεις επικαιρότητας